آموزش استفاده نکردن از وسایل شخصی دیگران به کودکان

در این ویدیو قصد داریم نحوه ارتباط برقرار کردن کودکان را با دوستان جدید آموزش دهیم.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط