آموزش استفاده از تبلت برای کودکان

به نام او که می داند …

آموزش استفاده از تبلت و Option های مربوط به آن در مهد جاویدان:
در این دوره آموزشی کودک می تواند با استفاده از تبلت بر طبق گروه سنی، آموزش مربوط به خود را به پایان برساند.
در زیر باتوجه به عکس با بعضی از این قسمتها آشنا خواهید شد:
شکل اصلی تبلت که به کمک یک قلم و دو دگمه که به عنوان کلیک چپ و راست عمل می کند و صفحه ی وسط آن که دستورات لازم را در سیستم اجرا می نماید همچنین تبلت به کمک یک CD دارای Option های خاص می شود.
1

2

3

Travel the world : آموزش جغرافیا و یادگیری طرح پرچم، مسافت کشورها، قرارگیری هر کشور در هر قاره …

 

4

Math Hero & 1-2-3 : آموزش ریاضی با کمک کلمات انگلیسی More و Less و بازی با اعداد جهت متصل کردن هر عدد برای ایجاد شکل و تقویت تلفظ اعداد به زبان انگلیسی

6

Paint the eggs : تقویت حس تمرکز جهت به خاطر سپردن رنگها و پیدا کردن آن در زمان مشخص

7

Creativity :

8

Colorful painter : محیطی جذاب و جدید از نقاشی

9

Learning Board : رنگ آمیزی شکلکهای آماده

10

Fun :

11
هر ۴ مرحله در این قسمت برای تقویت هوش، سرعت و تمرکز کودک می باشد.

درباره نویسنده

مقالات مرتبط