آزمون میان ترم کامپیوتر،چهارشنبه ۹۳٫۱۱٫۱

آزمون میان ترم کامپیوتر، در روز چهارشنبه  مورخ ۹۳٫۱۱٫۱ توسط مدرس کامپیوتر خانم سحر رمضانی در محل مهد جاویدان برگزار گردید. نتایج آزمون به اطلاع شما اولیا گرامی خواهد رسید.

DSC_2688

DSC_2689

DSC_2690

درباره نویسنده

مقالات مرتبط